בהנהלת פנינה ארד - מאמנת, יועצת זוגית ומנחת קבוצות

הנחיית קבוצות

הנחיית קבוצות

עולם הקבוצות הולך ותופס מקום ייחודי בין מקצועות הייעוץ ומדעי ההתנהגות והעבודה בקבוצות הולכת והופכת לתופעה שכיחה בעולם העבודה ובחייו של האדם המודרני. ארגונים מצליחים מטפחים ומעודדים עבודת צוות, סיעור מוחות וניהול משתף. עובדה זו יוצרת את הצורך לרכוש מיומנויות וכישורים להובלת קבוצה, לניהול צוות אנשים ולשימוש במנוף הקבוצתי בצורה היעילה ביותר לקידום מטרות אישיות, מקצועיות וחברתיות. הקבוצה משמשת סדנת למידה של מיומנויות חדשות ותרגולן, משקפת התנהגות קיימת ומעניקה הזדמנות לצמיחה ולשינוי. אנשים לומדים ומסתגלים להיות חלק מקבוצה, להשפיע בה ולהיות מושפעים.

פיתוח מיומנויות התנהגותיות אינו יכול להיעשות בדרך תיאורטית ויחידנית של קריאת ספרים ומאמרים מקצועיים, אלא רק בהתנסות חוויתית ותרגול בעבודה קבוצתית במסגרת מבוקרת. הקבוצה מהווה מראה ומשמשת הזדמנות להרחבת המודעות העצמית. הקבוצה נותנת לחברים בה משוב על התנהגותם ומלמדת אותם לייעל דפוסי תקשורת והתנהגות. העבודה בקבוצות משקפת נאמנה את הצורך הבסיסי של האדם המודרני להשתייך למסגרת קבוצתית כלשהי, לתרום ולהיתרם באווירה תומכת, לרכוש  ולשפר מיומנויות ולהתאמן בהן. התפתחות ייחודית זו מייצרת הזדמנויות לעבודה בקבוצות כמעט בכל תחום ונושא אפשריים.

מנחה הקבוצה

להצלחתה של קבוצה תורמים גורמים רבים, אך אין ספק שאישיותו של המנחה, מידת מנהיגותו ורגישותו מהווים נדבך מרכזי וגורם רב השפעה בהכרת אוסף אנשים הזרים זה לזה ובבניית קבוצה תומכת המאפשרת צמיחה וגדילה לכל אחד מחבריה. מנחה קבוצה יעיל הוא מעין רב חובל של ספינה, המשדר נוכחות נינוחה, משרה אווירת ביטחון בצוות "נוסעיו", מיומן ומקצועי, אשר אהבת אדם מובילה את תפישת עולמו החינוכית- טיפולית. מנחה קבוצות מיומן מכיר את הספרות המקצועית בנושא עבודה קבוצתית ושולט ברזי התנהגותן של קבוצות. יחד עם זאת, הוא מביא לתוך התהליך עוצמות של רגישות, קבלה, אמפתיה והכלה אמיתית לבני אדם.

קצת היסטוריה

במשך מיליוני שנים, בני האדם חיו כחלק משבט וניהלו אורח חיים בקבוצות. המבנה השבטי הקלאסי כלל משפחה גדולה ומורחבת אשר ספקה את צרכי הקבוצה ללא מגע כלשהו עם החוץ. הניידות המודרנית, תהליך האינדיבידואליזציה, התחרותיות והמרוץ הקדחתני למצוינות, הותירו אחריהם חלל. חלל זה היה חייב להתמלא באופן כלשהו ולמלא את הצורך הבסיסי של בני אדם בשייכות. הניכור, הבדידות ותחושת ההיבלעות מול העוצמה הטכנולוגית המתפתחת יצרו זרם שרואה בעבודה קבוצתית ובהתארגנות בקבוצות את התחליף הטבעי הטוב ביותר לשבט הראשוני, אשר אבד את כוח ההשפעה על היחיד. שנותיה המאוחרות של המאה הקודמת מתאפיינות בנטייה גוברת בכל התחומים להשתמש בקבוצה ככלי עיקרי להעברת מסרים, להפנמת ערכים ולסיפוק צרכיו הפסיכולוגיים של האדם המודרני.

2014-2017 © כל הזכויות שמורות לפנינה ארד
לוגו קטן