בהנהלת פנינה ארד - מאמנת, יועצת זוגית ומנחת קבוצות

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני הינו התערבות מתוכננת ומכוונת לשיפור האפקטיביות של היחיד ושל הארגון. במציאות של סביבה דינאמית, נדרש הארגון להגביר באופן מתמיד את יכולותיו וכושר הסתגלותו, כך שלמעשה הוא נמצא באופן מתמיד בתהליכי שינוי. תהליך הייעוץ נועד לעזור לארגון להשיג את מטרותיו ולצמוח, תוך שהוא מצמיח את העובדים.  תהליך של ייעוץ ארגוני מתמקד באספקטים שונים של חיי הארגון הכוללים: תרבות ארגונית, ערכים והתנהגות. טווח הפעילות בתחום הייעוץ הארגוני נע בין עבודה על היבטים ממוקדי עובדים כגון: הנעת עובדים, תקשורת פנים ארגונית, פיתוח מנהיגות ובניית צוות, לבין היבטים ממוקדי מערכת כגון: גיבוש חזון ואסטרטגיה, הקמת יחידה חדשה, הטמעת נורמות של איכות, מיזוגים ורכישות וכדומה.

איך מתבצע תהליך של ייעוץ ארגוני?

תהליך של ייעוץ ארגוני מתחיל בשלב של אבחון ארגוני. בשלב זה מוגדרים האירועים המרכזיים המתרחשים בתוך הארגון ומשפיעים על התנהלותו ונבחנים דפוסים של קשרי גומלין בסביבה הפנים ארגונית והחיצונית של הארגון. כמו כן, נלמדים הצרכים של הארגון והמקומות בהם קיים פער בין הרצוי למצוי. מטרת האבחון היא לבדוק עד כמה המצב הקיים בארגון כיום משביע רצון ומהן הנקודות הטעונות שיפור.

לאור הממצאים שעולים בשלב האבחון, ניתנות לארגון המלצות לגבי המשך תהליך של התערבות ממוקדת, במטרה לייעל את עבודת הארגון.

ההתערבות כוללת:

קצת היסטוריה

הייעוץ הארגוני החל להתפתח כמקצוע וכדיסציפלינה כאשר הדרישות למוצרים בייצור המוני (בתחילה נשק ובהמשך מוצרי צריכה) הולידו מפעלים בעלי מורכבות מבנית‏. כאשר מפעלים אלו החלו לגדול ולהעסיק אלפי עובדים חדשים, נוצר הצורך במומחיות בארגון אנשים, תהליכים ומכונות על מנת למקסם את היעילות. השאלות הראשונות איתן התמודדו הארגונים נגעו בסוגיות פנים ארגוניות כגון הנעת עובדים, שיפור תהליכי העבודה והקשר בין מנהלים לעובדים.

2014-2017 © כל הזכויות שמורות לפנינה ארד
לוגו קטן